WYBORY Samorządowe Słupsk 2010

Szanowni Wyborcy!

Jestem kandydatem na radnego w wyborach samorządowych Słupsk 2010. Mam 32 lata. Jestem żonaty, mam dwie wspaniałe córki: 10-letnią Julię i roczną Lilianę. Jestem rodowitym słupszczaninem. W Słupsku się wykształciłem, kończąc Wyższą Szkołę Zarządzania. W Słupsku zawsze pracowałem. Od kilku lat pełnię funkcje kierownicze i menagerskie.
W Słupsku mieszka prawie cała moja rodzina. Ze Słupskiem wiążę swoją
i mojej rodziny przyszłość. I właśnie dlatego postanowiłem kandydować na Radnego Rady Miejskiej Słupsk. Chciałbym Was zapewnić, że będąc radnym, będę kierować się takimi wartościami jak: rodzina, bezpieczeństwo, uczciwość, szacunek dla drugiego człowieka. Będę inicjował i wspierał wszelkie działania mające na celu dobro Naszego Miasta . Jestem osobą pracowitą i uczciwą, z optymizmem patrzę w przyszłość. Dlatego proszę o Wasz głos. Moim naczelnym celem jest nasze wspólne dobro. W Słupsku jest jeszcze dużo do zrobienia w wielu dziedzinach życia m.in. oświacie, ochronie zdrowia, kulturze, przedsiębiorczości, działalności organizacji społecznych. Oddając na mnie głos, mogą mieć Państwo pewność, że będę w pełni zaangażowany w sprawy naszej lokalnej słupskiej społeczności. Z góry serdecznie dziękuję za poparcie mojej osoby.

program - skomentuj na blogu

Przedstawiam Państwu program, który nie jest zbiorem pobożnych życzeń ani słowami rzucanymi na wiatr. To jest program, dzięki któremu Słupsk dostanie nowy impuls do rozwoju w wielu dziedzinach życia.

Drodzy Mieszkańcy Słupska!

Poza programem, który dotyczy całego Naszego Miasta, chcę przedstawić również moje zamiary dotyczące osiedla , na którym mieszkam i okręgu, w imieniu którego kandyduję na stanowisko Radnego Rady Miejskiej Słupsk.

1.      Zajmę się wprowadzeniem czytelnego oznakowania osiedlowych skrzyżowań, takich jak przy ulicach Herbsta i Sołdka, które w tej chwili są bardzo niebezpieczne.

2.      Zawnioskuję również o tzw. "spowalniacze ruchu", które poprawią bezpieczeństwo na wielu wewnętrznych uliczkach.

3.      Będę dążył do zagospodarowania terenów, które w tej chwili leżą odłogiem, np. teren przy ulicy Herbsta, przy ulicy 11 listopada, a mogą służyć jako małe lokalne parki osiedlowe z miejscem do wypoczynku zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.

4.      Postaram się o wyznaczenie ogrodzonych miejsc, aby można było spuszczać wolno psy oraz o ustawienie pojemników z woreczkami na psie odchody.

5.      Będę domagał się przywrócenia komisariatu policji na Osiedlu Niepodległości w celu poprawienia bezpieczeństwa w tym rejonie Słupska.

6.       Będę zabiegał o powstanie Domu Kultury i Sportu na naszym osiedlu, bo do tej pory nie ma takiego obiektu.

7.      Zadbam o stworzenie nowych miejsc parkingowych, kładąc nacisk na współpracę ze spółdzielniami i deweloperami.

8.      Razem z innymi radnymi z mojego komitetu wyborczego będę wspierał wszelkie działania mające pomóc powstaniu nowoczesnej siedziby dla Filharmonii Sinfonia Baltica przy CH Jantar.


Słupsk miastem jutra!!! 
Słupsk jest miastem wielkich szans i możliwości. Jednak aby tym szansom pomóc, należy podejmować odpowiednie decyzje w kluczowych dla Miasta dziedzinach życia społecznego.

Bezpieczeństwo 
Słupsk powinien w jak najlepszy sposób wykorzystywać współpracę
z jednostkami Policji, Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej. Ścisła współpraca tych jednostek gwarantuje wzrost bezpieczeństwa w Naszym Mieście.

Rozrywka i wypoczynek 
Słupsk jutra to miasto, gdzie jest wiele terenów zielonych, placów zabaw dla dzieci i miejsc rozrywki dla młodzieży. Miasto, gdzie można pójść na basen, pojeździć na rowerze i na rolkach. Takiego miasta chciałbym dla swoich dzieci, rodziny i oczywiście wszystkich mieszkańców.

Budżet 
W każdej firmie, organizacji, instytucji, ale również i rodzinie najważniejszy jest zrównoważony budżet. Równowaga między wydatkami i przychodami musi być ściśle określona. Dzięki wykorzystaniu m.in. funduszy UE możemy zrealizować wiele projektów bez nadwyrężania kasy miasta.

Komunikacja 
Sprawna i niezawodna komunikacja publiczna powinna być jednym
z priorytetów przy tworzeniu przyjaznego miasta.

Uczciwość
 
Uważam, że każdy, nawet najlepszy urząd, może być jeszcze bardziej przejrzysty. Obiecuję dbać o to, aby każda sprawa była załatwiana szybko i skutecznie. Aby każdy obywatel był przekonany o profesjonalizmie
i uczciwości wszystkich urzędników. (informacja o e-urzędzie)

Organizacje pozarządowe 
Kontynuowanie i rozwijanie udanej i owocnej współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, działającymi w naszym mieście powinno być dla nas wszystkich priorytetem, ponieważ w wielu dziedzinach działają lepiej, ale też i taniej niż urzędy.

Praca i pomoc społeczna 
W ostatnich latach powiększyło się grono ludzi, którzy z różnych przyczyn, również losowych, nie potrafią poradzić sobie samodzielnie z życiem
i jego wyzwaniami. Potrzebna jest intensywna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Pomoc niesiona przez te instytucje powinna trafić do potrzebujących, a nie wyłudzających.

Edukacja 
Miasto, które patrzy w przyszłość, musi inwestować w dzieci i młodzież. Tym samym musi stale podnosić jakość kształcenia, poprawiać stan bazy szkolnej. Inwestycja w nauczycieli jest równie ważna, bo to właśnie ich profesjonalizm ma pomóc w przygotowaniu młodych słupszczan do budowy przyszłości Naszego Słupska.

Kultura i sport 
Chciałbym, aby Słupsk mógł nazywać się miastem nowoczesnym, podążającym za trendami. Obserwujemy w tej chwili wzrost zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu. Moim zamiarem jest poprawa sytuacji, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce do uprawiania ulubionej dyscypliny.

Latest News

 1. July 18, 2010
  kandydat na radnego Słupsk, kampania wyborcza ... 
 2. July 18, 2010
  radny Słupsk, listy wyborcze... 
 3. July 18, 2010
  wybory Słupsk 2010 
 4. July 18, 2010
  wybory 21 listopada 2010 (21.11.2010) ... 
39031